Public

Dòng loa public của Beta Three Việt Nam được thiết kế dễ dàng cài đặt trên nhiều loại ứng dụng và cung cấp một phản ứng tần số mịn. Trải qua thời gian nghiên cứu và phát triển của Beta Three Việt Nam các dòng loa public hiện nay hoàn hảo hơn, tần suất âm thanh mịn hơn, dễ sử dụng và phục vụ tất cả các nhu cầu trong ứng dụng thương mại.

Main Public

BA 3240
  • Chọn mua

  • Zoom

BA 3240

14.681.000 vnđ

BA 1602
  • Chọn mua

  • Zoom

BA 1602

22.261.000 vnđ

top