Products Cinema

Products Cinema dòng sản phẩm này được thiết kế và chế tạo đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu trong cài đặt rạp chiếu phim Kỹ thuật số nơi cần thiết phải tái tạo âm nhạc và giọng hát chất lượng cao.

 

Products Cinema

CNS 3415AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNS 3415AT

Liên hệ

CNS 3415PS
 • Chọn mua

 • Zoom

CNS 3415PS

Liên hệ

CNS 2315AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNS 2315AT

Liên hệ

CNS 2315PS
 • Chọn mua

 • Zoom

CNS 2315PS

Liên hệ

CNS 4615AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNS 4615AT

Liên hệ

CNS 4418AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNS 4418AT

Liên hệ

CNS 3315AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNS 3315AT

Liên hệ

CNS 3412AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNS 3412AT

Liên hệ

CNS 1315AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNS 1315AT

Liên hệ

CNS 1312AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNS 1312AT

Liên hệ

CNB 118AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNB 118AT

Liên hệ

CNB 218AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNB 218AT

Liên hệ

CNB 215AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNB 215AT

Liên hệ

CNR 8PS
 • Chọn mua

 • Zoom

CNR 8PS

Liên hệ

CNR 10PS
 • Chọn mua

 • Zoom

CNR 10PS

Liên hệ

CNR 10TPS
 • Chọn mua

 • Zoom

CNR 10TPS

Liên hệ

CNR 208AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNR 208AT

Liên hệ

CNR 210AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNR 210AT

Liên hệ

CNR 212AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNR 212AT

Liên hệ

CNR 220PS
 • Chọn mua

 • Zoom

CNR 220PS

Liên hệ

1 2 3 »
top