Products Cinema

Products Cinema dòng sản phẩm này được thiết kế và chế tạo đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu trong cài đặt rạp chiếu phim Kỹ thuật số nơi cần thiết phải tái tạo âm nhạc và giọng hát chất lượng cao.

 

CNA Series

CNA 2L
  • Chọn mua

  • Zoom

CNA 2L

Liên hệ

CNA 3L
  • Chọn mua

  • Zoom

CNA 3L

Liên hệ

CNA 4L
  • Chọn mua

  • Zoom

CNA 4L

Liên hệ

CNA 3N
  • Chọn mua

  • Zoom

CNA 3N

Liên hệ

CNA 4N
  • Chọn mua

  • Zoom

CNA 4N

Liên hệ

top