Products Cinema

Products Cinema dòng sản phẩm này được thiết kế và chế tạo đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu trong cài đặt rạp chiếu phim Kỹ thuật số nơi cần thiết phải tái tạo âm nhạc và giọng hát chất lượng cao.

 

CNH Series

CNH 660N
 • Chọn mua

 • Zoom

CNH 660N

Liên hệ

CNH 1330N
 • Chọn mua

 • Zoom

CNH 1330N

Liên hệ

CNH 2000N
 • Chọn mua

 • Zoom

CNH 2000N

Liên hệ

CNH 660L
 • Chọn mua

 • Zoom

CNH 660L

Liên hệ

CNH 1330L
 • Chọn mua

 • Zoom

CNH 1330L

Liên hệ

CNH 2000L
 • Chọn mua

 • Zoom

CNH 2000L

Liên hệ

top