Products Cinema

Products Cinema dòng sản phẩm này được thiết kế và chế tạo đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu trong cài đặt rạp chiếu phim Kỹ thuật số nơi cần thiết phải tái tạo âm nhạc và giọng hát chất lượng cao.

 

CNR Series

CNR 8PS
 • Chọn mua

 • Zoom

CNR 8PS

Liên hệ

CNR 10PS
 • Chọn mua

 • Zoom

CNR 10PS

Liên hệ

CNR 10TPS
 • Chọn mua

 • Zoom

CNR 10TPS

Liên hệ

CNR 208AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNR 208AT

Liên hệ

CNR 210AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNR 210AT

Liên hệ

CNR 212AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNR 212AT

Liên hệ

CNR 220PS
 • Chọn mua

 • Zoom

CNR 220PS

Liên hệ

CNR 221PS
 • Chọn mua

 • Zoom

CNR 221PS

Liên hệ

CNR 230PS
 • Chọn mua

 • Zoom

CNR 230PS

Liên hệ

top