Products Cinema

Products Cinema dòng sản phẩm này được thiết kế và chế tạo đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu trong cài đặt rạp chiếu phim Kỹ thuật số nơi cần thiết phải tái tạo âm nhạc và giọng hát chất lượng cao.

 

CNS Series

CNS 3415AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNS 3415AT

Liên hệ

CNS 3415PS
 • Chọn mua

 • Zoom

CNS 3415PS

Liên hệ

CNS 2315AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNS 2315AT

Liên hệ

CNS 2315PS
 • Chọn mua

 • Zoom

CNS 2315PS

Liên hệ

CNS 4615AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNS 4615AT

Liên hệ

CNS 4418AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNS 4418AT

Liên hệ

CNS 3315AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNS 3315AT

Liên hệ

CNS 3412AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNS 3412AT

Liên hệ

CNS 1315AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNS 1315AT

Liên hệ

CNS 1312AT
 • Chọn mua

 • Zoom

CNS 1312AT

Liên hệ

top