Products Cinema

Products Cinema dòng sản phẩm này được thiết kế và chế tạo đặc biệt để đáp ứng các yêu cầu trong cài đặt rạp chiếu phim Kỹ thuật số nơi cần thiết phải tái tạo âm nhạc và giọng hát chất lượng cao.

 

Electronics Cinema

CNC 408A
 • Chọn mua

 • Zoom

CNC 408A

Liên hệ

CNX 306A
 • Chọn mua

 • Zoom

CNX 306A

Liên hệ

CNP 850
 • Chọn mua

 • Zoom

CNP 850

Liên hệ

CNSP 850A
 • Chọn mua

 • Zoom

CNSP 850A

Liên hệ

CNSP 910A
 • Chọn mua

 • Zoom

CNSP 910A

Liên hệ

CNSP 930A
 • Chọn mua

 • Zoom

CNSP 930A

Liên hệ

top